W ciągu ostatnich kilku lat Zarząd PUWN monitorował oraz zdecydowanie działał na rzecz uregulowania prawodawstwa dotyczącego działalności operatorów Sieci Komórkowych w Polsce.

Działalność ta wydawała się istotna bowiem wyraźnie dostrzegaliśmy tendencje do zmian prawa, niekiedy bardzo drastycznych w kierunku łamania prawa własności.

W przedstawionych poniżej aktach skierowanych do procedowania wyraźnie widać zamysł działań pozaprawnych i skuteczność tzw. lobbystów.  

Istnieje coraz więcej dowodów naukowych na dużą szkodliwość oddziaływania pół elektromagnetycznych telefonii  komórkowych na zdrowie ludzkie. Z tego względu wiele krajów wprowadziło znaczące ograniczenia, które w Polsce w ogóle nie są brane pod uwagę, a poprawki do ustaw wprowadzane są w trybie przyspieszonym i w tak sposób aby uniemożliwić ich dyskusję. Wręcz przeciwnie w Polsce planowana jest działalność operatorów sieci tel. komórkowych niczym nie ograniczona, kosztem praw obywateli i ich zdrowia.

Zarząd PUWN pragnie podkreślić, ze nie jest przeciwny rozwojowi sieci bezprzewodowej komunikacji, ale pragnie unormowania zasad jej działania. Jest wiele przykładów, np. w Szkocji czy Francji, gdzie przyjęto techniczne rozwiązania dające pogodzić rozwój społeczeństwa informacyjnego z zabezpieczeniem zdrowia dzięki rozwojowi sieci światłowodowych i ograniczeniu natężenia pola elektromagnetycznego.

W Szkocji natężenie dopuszczalne pola jest 1000 razy mniejsze niż w Polsce ! i system też działa, nie szkodząc ludziom. Zatem Można. Oczywiście odbywa się to kosztem zmniejszenia zysków firm telekomunikacyjnych.

Zarząd od dłuższego czasu współpracuje ze Stowarzyszeniem Bielany z Krakowa dążąc do powołania Komisji Sejmowej ds. Oddziaływania Systemów Telefonii Komórkowych na Zdrowie Ludzkie. Siła oddziaływania lobby komórkowego jest na tyle duża, że  tylko zdecydowana wspólna akcja wszystkich zainteresowanych stron może dać efekty w postaci ograniczenia samowoli.

Zwracamy też uwagę, że jeśli stało by się tak, że EU podpisze ze Stanami Zjednoczonymi Transatlantycki Traktat, to sytuacja stanie się także i dla Właścicieli dramatyczna, bowiem odebrane zostaną im jakiekolwiek prawa w konfrontacji z firmami amerykańskimi. Nie jest wykluczone, że obecne prowadzone działania legislacyjne są przygotowaniem także z uwzględnieniem interesów amerykańskich firm.

Ze względu na wspólny dobrze pojęty interes prosimy wszystkich zainteresowanych o wspólne działanie.

 

Zarząd PUWN